Obranný sprej slzný Anti-Attack 77000 CS FOG

Dostupnost: Centrální sklad

Expedice 2-5 prac.dnů - zboží máme v centrálním skladu

Katalogové číslo: 100000
75,- Kč
+ -
Do košíku
Popis

Obranný CS sprej z dílny německého TW1000 HOERNECKE.
Střední provedení padnoucí do ruky s dostatečným obsahem 40ml.
Hlavice typu FOG pro vytvoření mlhy.
Dosah - až 4m
Při nepřerušeném stlačení trysky je obsah spreje vyprázdněn cca do 5-ti sekund.
Se sprejem není nutné přesné zamíření, při stisknutí vystříkne oblak mlhy - je však více náchylný na rozptýlení v případě větru.

 

R-S věty:

Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí 'Prodej od 18let'. R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.


První pomoc:

S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody